juli 2017 – hiltibjj.com

24

juli

Nytt schema inför hösterminen

Inför hösten har styrelsen jobbat med ett nytt schema. Det finns flera skäl till detta.
# Vi har möjlighet att med mindre ändringar söka kommunala bidrag i högre omfattning.
# Den nya lokalen ger nya möjligheter och begränsningar.
# Vi vill skapa en bättre röd tråd i träningsupplägg.
# Stärka Submission Wrestling
Föreningen har under

Läs mer