augusti 2017 – hiltibjj.com

22

augusti

Projektorganisation flytt och renovering

Hej
Jag arbetar med att sätta ihop grupper inför flytten. Jag har fått ihop åtta grupper á fem personer. Jag vill ha ihop fem grupper till på fem personer vardera. Varje grupp har en gruppledare.
På detta sätt kan vi sedan ge varje grupp tydliga ansvar och arbetet fördelas på ett sätt att det ej

[fbls]

Läs mer